Skip to main content

Overzicht: Een Nederlandse hogeschool stond voor de ambitieuze uitdaging om een significante paradigma-verandering in haar onderwijsaanpak te initiëren. Het doel was om over te stappen van traditionele drie- of vierjarige opleidingsprogramma’s gericht op enkele hoofdonderwerpen met voorspelbare certificering naar gepersonaliseerde, op studenten afgestemde leertrajecten die zich uitstrekten over onderwerpen, onderwijsdisciplines en zelfs verschillende instellingen. Deze transformatie had tot doel een gepersonaliseerde, flexibele en digitale leeromgeving te creëren die was afgestemd op de behoeften van elke student.

Uitdagingen:

 • Overschakelen van traditionele onderwijsmodellen naar gepersonaliseerde, interdisciplinaire leertrajecten.
 • Het ontwikkelen van een proces en ICT-architectuur om massaal gepersonaliseerd leren te ondersteunen.
 • Het creëren van een project roadmap voor de meerjarige transformatie.
 • Het testen van integratielagen om over te gaan naar een op service gerichte architectuur.
 • Implementatie van Business Process Management en proceseigenaarschapsconcepten.

Oplossingen:

 1. Ontwikkeling van een blauwdruk en roadmap: Er werd een uitgebreide blauwdruk en roadmap ontwikkeld om het transformatieproces te begeleiden. Dit omvatte het visualiseren van de overgang van traditioneel onderwijs naar gepersonaliseerde leertrajecten.
 2. Proces- en ICT-architectuur: Om de nieuwe visie te ondersteunen, werd een robuuste proces- en ICT-architectuur ontworpen. Deze architectuur maakte een massaal gepersonaliseerd, catalogusgebaseerd landschap mogelijk om de diverse leertrajecten van studenten te accommoderen.
 3. Project Roadmap: Een roadmap van projecten, georganiseerd in afzonderlijke ‘golven’, werd gecreëerd om de transformatie uit te voeren. Deze projecten bestreken de eerste jaren van de verschuiving en legden de basis voor voortdurende veranderingen.
 4. Pilotprogramma’s voor integratielagen: Er werden aanvankelijke pilotprogramma’s uitgevoerd om integratielagen te introduceren, die de basis legden voor een meer op service gerichte architectuur.
 5. Business Process Management en proceseigenaarschap: De instelling nam deel aan discussies en experimenten om Business Process Management-principes te implementeren en proceseigenaarschap vast te stellen, om zo efficiëntere en gestroomlijnde bedrijfsvoering te garanderen.

Resultaten:

 • De universiteit slaagde erin om haar paradigma te veranderen van traditioneel onderwijs naar gepersonaliseerde, interdisciplinaire leertrajecten.
 • De nieuwe proces- en ICT-architectuur ondersteunde de realisatie van gepersonaliseerde, flexibele en digitale leeromgevingen.
 • De meerjarige roadmap begeleidde het transformatieproces door de verschillende golven van verandering.
 • Integratielagen en een op service gerichte architectuur werden geïmplementeerd, wat de operationele efficiëntie en aanpasbaarheid verbeterde.
 • De introductie van Business Process Management-principes optimaliseerde interne processen.

Key Takeaways: Deze casestudy benadrukt het belang van aanpassingsvermogen en innovatie in het hoger onderwijs. Het laat zien hoe een instelling met succes een paradigma-verandering kan doorvoeren door gepersonaliseerd leren, strategische planning en procesoptimalisatie te omarmen.

Conclusie: Een Nederlandse hogeschool heeft een opmerkelijke transformatie bereikt door over te stappen van traditioneel onderwijs naar gepersonaliseerde leertrajecten die zich uitstrekten over onderwerpen, disciplines en instellingen. De roadmap, architectuur en samenwerkende gemeenschap hebben deze paradigma-verandering mogelijk gemaakt, waardoor de instelling in staat is om te voldoen aan de veranderende behoeften van haar studenten en uitstekende prestaties te behalen. Deze casestudy illustreert de kracht van aanpassingsvermogen en vooruitstrevend denken in het hoger onderwijs.