Skip to main content

Overzicht:Postfusie-integraties zijn complexe en cruciale ondernemingen, waarbij de afstemming en integratie van mensen, processen en systemen vereist is om samenwerkingen te bereiken en de strategische doelen te verwezenlijken die zijn vastgesteld in het overnamebedrijfsplan. Vaak vereisen deze samenwerkingen, hoewel aantrekkelijk op spreadsheets, nauwgezette aandacht voor detail en vormen ze aanzienlijke uitdagingen. Belangrijke vragen moeten worden beantwoord, zoals het mogelijk maken van cross-selling, het consolideren van orderafdelingen, het samenvoegen van facturatie en distributie, en het bepalen wanneer en hoe deze doelen kunnen worden bereikt. De snelheid waarmee geïntegreerde processen worden geactiveerd, heeft directe invloed op de realisatie van samenwerkingen.

Uitdagingen:

  1. Realisatie van Samenwerkingen: De overgang van theoretische samenwerkingen naar praktische implementatie vereist het aanpakken van een veelheid aan operationele uitdagingen.
  2. Datamigratie: Het migreren van back-endsystemen tussen bedrijven, vaak met verschillende softwareplatforms, vereist het in kaart brengen, vertalen en schonen van master- en transactiegegevens. Dit proces is traditioneel handmatig, kostbaar, foutgevoelig en traag en vertrouwt meestal op Excel-spreadsheets.

Oplossingen:

  1. Datatransparantie en Vergelijkbaarheid: Versatyle faciliteert een snellere realisatie van geïntegreerde processen door data transparant en vergelijkbaar te maken tussen moeder- en overgenomen bedrijven. Dit ondersteunt geïnformeerde besluitvorming bij het ontwerpen van processen, versnelt op data gebaseerde discussies en bespoedigt de besluitvorming.
  2. Stroomlijnen van Datamigratie: De door AI ondersteunde oplossingen van Versatyle, zoals slimme deduplicatie en dataverrijking, verbeteren de gegevenskwaliteit en verminderen handmatige inspanningen voor gegevensmanipulatie. Deze tools bevrijden cruciale middelen, waardoor ze zich kunnen richten op gegevenskwaliteit en testen in plaats van op taken die verband houden met spreadsheets. Het werk dat wordt verricht tijdens de migratie van de integratie wordt herbruikbaar voor toekomstige systeemmigraties en integraties, en dient als basis voor een bedrijfsbreed gegevensmodel.

Resultaten:

  • Snellere realisatie van geïntegreerde processen met verbeterde datakwaliteit.
  • Verminderde kosten en versnelde doorlooptijden voor postfusie-integraties.
  • Herbruikbaar gegevensmodel voor toekomstige systeemmigraties en integraties.
  • Efficiënt gebruik van middelen door op AI gebaseerde gegevensoplossingen.

Key Takeaways: Deze casestudy benadrukt de effectiviteit van het aanpakken van uitdagingen bij postfusie-integratie met transparante en vergelijkbare data, ondersteund door op AI gebaseerde oplossingen. Een gestroomlijnde aanpak van datamigratie en procesintegratie maakt een snellere realisatie van samenwerkingen en strategische doelstellingen mogelijk.

Conclusion: Door gebruik te maken van de oplossingen van Versatyle kunnen bedrijven geïntegreerde processen sneller bereiken, de gegevenskwaliteit verbeteren en de kosten verminderen die gepaard gaan met traditionele handmatige datamigratieprocessen. Het herbruikbare datamodel dat tijdens de integratie wordt gecreëerd, biedt langetermijnvoordelen en dient als basis voor toekomstige systeemmigraties en integraties, wat uiteindelijk bijdraagt aan efficiëntere en succesvollere postfusie-integraties. Deze casestudy onderstreept het belang van een agile en op data gebaseerde aanpak in de context van complexe integratieprojecten.