Skip to main content

Overzicht:

Onze klant, een Nederlandse fabrikant van mengvoer, stond voor de uitdaging om de ecologische voetafdruk van hun producten nauwkeurig te beoordelen. Het ontbreken van een gestroomlijnd proces om onderzoeks-, inkoop- en productiegegevens te combineren, belemmerde het vermogen van de fabrieken om hun voerrecepten te optimaliseren en zo de ecologische impact te minimaliseren. Deze casestudy belicht hoe Versatyle op AI gebaseerde oplossingen gebruikte om deze uitdagingen aan te pakken en de duurzaamheid te verbeteren.

Uitdagingen:

  1. Het nauwkeurig beoordelen van de ecologische voetafdruk van voerproducten.
  2. Het integreren van onderzoeks-, inkoop- en productiegegevens om voerrecepten te optimaliseren.
  3. Het verbeteren van duurzaamheidsinspanningen binnen de voerfabrieken.

Oplossingen:

Versatyle benutte zijn expertise in gegevens en op AI gebaseerde oplossingen om de behoeften van de klant effectief aan te pakken:

  1. Integratie: Het Enterprise Resource Planning (ERP)-systeem van de voerfabrieken werd geïntegreerd met het Versatyle Data Platform™.
  2. Semantische Matching: Een groot taalmodel werd ingezet om grondstoffen uit het ERP-systeem semantisch te matchen met beschikbare onderzoeksgegevens over ecologische voetafdrukken uit open databases.
  3. Real-time Inzichten: Het AI-model berekende de ecologische voetafdruk van elke grondstof, wat real-time inzichten gaf in hun ecologische impact. Dit maakte automatische vervanging door milieuvriendelijkere alternatieven tijdens de productie mogelijk.
  4. Visuele Dashboards: Versatyle richtte visuele dashboards in om lopende verbeteringen te volgen. Deze dashboards stelden Inkoop in staat om geïnformeerde beslissingen te nemen over het sourcen van materialen met lagere koolstofemissies, wat de ecologische impact verder verminderde.
  5. Transparantie: De oplossing bood visueel bewijs van de toewijding aan duurzaamheid, dat werd gedeeld met klanten en supply chain-partners, waarbij de behaalde vooruitgang transparant werd getoond.

Resultaten:

Het ERP-systeem van de fabrieken wordt nu continu verrijkt met nauwkeurige gegevens over de voetafdruk van elk ingekocht materiaal, waardoor ze hun recepten kunnen optimaliseren en hun wereldwijde ecologische impact kunnen verminderen.

Toepasbaarheid:

Deze technologie maakt grootschalige matching, categorisatie en deduplicatie van producten en materialen mogelijk op basis van hun naam en beschrijving. Het gebruik van semantiek in plaats van domeinspecifieke kennis, maakt het aanpasbaar aan vrijwel elke context.